Nieuwe Cursus Seizoen 2008-2009

Geachte kunstliefhebber,

Na jarenlang series lezingen verzorgd te hebben met het accent op de 17e, 18e en vroeg 19e eeuw gaat De Oude Pastorie dit seizoen een modernere koers varen. We hebben voor u een cursus samengesteld waarbinnen de Nederlandse kunst tussen circa 1870 en 1940 centraal staat. Titel van deze totaal nieuwe serie is Nederlandse kunst rond 1900 : nieuwe generaties, nieuwe kunst. Met een aantal lezingen zullen we direct aansluiten bij twee belangrijke tentoonstellingen die dit najaar van start gaan : vader en zoon IsraŽls in het Haags Gemeentemuseum, en Charley Toorop in museum Booymans van Beuningen. Het totale lezingenoverzicht ziet er als volgt uit:

1. Nederland tussen 1870 en 1940 : een nieuwe gouden eeuw. Deze inleidende lezing wordt verzorgd door de kunsthistoricus, voorml. directeur van het KHC en begenadigd spreker en allesweter Ad van der Blom. Hij zal toelichten hoe Nederland na 1870 langzaam uit zijn schulp kruipt en met kunstenaars als Mondriaan en Van Gogh terugkeert tot het internationale niveau dat in de 17e eeuw bijna vanzelfsprekend was.

2. Jozef en Isaac IsraŽls, vader en zoon. Willemien de Vlieger, medewerkster bij Kunsthandel Ivo Bouwman, mede-samenstelster van de tentoonstelling en mede-auteur van de catalogus zal een practisch verhaal verzorgen over Isaac IsraŽls : wie was hij, hoe heeft hij zich als zoon van ontwikkeld, wat heeft hij geschilderd. Ook krijgen we inzicht in de rol van de kunsthandel bij de samenstelling van zo'n grote tentoonstelling.

3. Symbolisme en Gemeenschapskunst, 1890 - 1920.
In deze periode, waarin spiritualiteit en maatschappelijk engagement hand in hand gaan,domineert de figuur van Jan Toorop. Deze haast vanzelfsprekende introductie op de vierde lezing wordt verzorgd door Ad van der Blom.

4. Vooral geen principes ! Hoogste tijd voor Charley Toorop is de intrigerende titel van de tentoonstelling in BvBeuningen. Marja Bosma, direct betrokken bij deze tentoonstelling, zal ons vol enthousiasme vertellen waarom deze opvallende kunstenares een onomwonden eerbetoon waard is.

5. Jugendstil & Art Deco. Niemand minder dan de bekende juwelenhistoricus Klaas Martijn Akkerman, expert van het programma tussen Kunst & Kitsch en keurmeester bij de TEFAF, zal deze stijlperiodes toelichten en illustreren met (letterlijk) schitterende verhalen !

Anders dan u van ons gewend bent vinden de lezingen alleen op de avonden plaats. Dit vanwege de te verwachten overlast van 'de buren' overdag (sloop en wederopbouw van oude bankgebouw).
U kunt kiezen voor een vijftal dinsdagavonden of een combinatie van maandag-en woensdagavonden.
De prijs is 165 euro inclusief drankjes,en en samenvatting na afloop. Als u besluit tot deelname verzoeken we u vriendelijk onderstaand formulier in te vullen en naar ons toe te sturen.
U bent ingeschreven vanaf het moment dat genoemd bedrag per bank, giro of contant is voldaan, en ontvangt dan van ons een bevestiging van deelname. Circa twee weken voor aanvang van de cursus sturen we u ter herinnering een overzicht van data, sprekers en onderwerpen.

De Oude Pastorie is na een zomerstop weer volop in bedrijf als kunst-en antiekzaak. Wij zijn geopend woensdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. U kunt nog steeds genieten van onze prachtige collectie meubelen, porselein en kunst. Tevens wijzen wij u op onze collectie stoffen en/of de mogelijkheid met ons een bezoek te brengen aan de volledige stoffencollectie van Wilhelmine van Aerssen Agenturen in Amsterdam.Tenslotte kunnen wij u vertellen dat de tentoonstelling van de beelden van Lies Lobatto is geprolongeerd vanwege een artikel hierover in de blad Felderhof van augustus j.l.De voorbereidingen voor een nieuwe expositie zijn in volle gang. Hierover ontvangt u t.z.t. meer informatie.Zie ook onze website www.deoudepastorie.com We hopen van harte u met bovenstaande informatie over de nieuwe cursus en onze zaak geÔnpireerd te hebben, en begroeten u graag dit najaar aan de Grachtweg te Lisse !

Met hartelijke groet,
DE OUDE PASTORIE, Frank Schermer Voest en Paula van Elburg
............................................................................... .........................................

INSCHRIJFFORMULIER 2008 – 2009

Naam: dhr. / mevrouw ___________________________________

Adres: _________________________________________________

Postcode en woonplaats: ________________________________

Al eerder deelgenomen aan een cursus bij D.O.P : ja / nee

Ik kies voor:
0 de dinsdagavonden 25.11/16.12/27.1/24.2/24.3
0 de combinatie woe.26.11, maa.15.12, woe.28.1, maa.23.2 en maa.23.3

Betaling van 165 euro als volgt voldaan :
0 giro 69.34.873
0 abn 48.95.23.323

Datum :

Handtekening

Ingevuld retour : De Oude Pastorie, Grachtweg 2, 2161 HN Lisse